Rekrutacja na rok akademicki 2018/19

Zdjęcie kandydatów

Szanowni Kandydaci

Na niniejszej stronie znajdziecie podstawowe informacje dot. studiów w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW i przebiegu procesu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia.

 

Komisja Rekrutacyjna:

Przewodniczący: dr Marcin Kołakowski

dyżury: wtorek, 12:00-13:00, sala 102. 

urlop: 20-29.08.2018

Zainteresowani konsultacją na dyżurze są proszeni o uprzedni kontakt w tej sprawie na adres: mmk.kolakowski@gmail.com

dr Renata Diaz-Szmidt

dyżury: wtorek, 11:15 - 12:15, sala 211.

urlop: 1-31.08.2018

dr Małgorzata Marzoch

dyżury: piątek, 10:15 - 11:15, sala 220.

urlop: 1-31.08.2018

Pełnomocnik do Spraw Rekrutacji:

dr Magdalena Brykczyńska, magdalena.brykczynska@tlen.pl
tel.: +48 882-113-003
dyżury w okresie wakacyjnym: wtorek 14:30 - 16:00, sala 102.
urlop: 6-15.08.2018
W razie konieczności nawiązania pilnego kontaktu, proszę o telefon.
 
 

STUDIA I STOPNIA
STUDIA I STOPNIA


STUDIA II STOPNIA

Kontakt: rekrutacja.iber@uw.edu.pl

Zapraszamy do kontaktowania się z nami drogą telefoniczną, w godzinach dyżurów członków Komisji Rekrutacyjnej.

tel. 22 55 22 208

 

Estimados Candidatos a los estudios de segundo ciclo (studia II stopnia)

Les informamos que los procedimientos de la admisión se llevan a cabo en español/ portugués, asi como las clases se imparten en estos idiomas. Para recibir más información, pónganse en contacto con la Comisión de la Admisión de Candidatos: rekrutacja.iber@uw.edu.pl

Non polish speaking Candidates:

Please, contact us personally or write us an email. We will gladly answer all your questions.