REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA: OPŁATA REKRUTACYJNA

Drodzy Kandydaci,

Zgodznie z decyzją Biura do Spraw Rekrutacji opłata rekrutacyjna (80 zł) uiszczona w pierwszej turze rekrutacji będzie uwzględniana również w turze wrześniowej. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane w pierwszej turze mogą rejestrować się ponownie od 1 września i wziąć udział w drugiej turze rekrutacji na studia (egzamin 26 września 2017) bez konieczności ponownego opłacania rekrutacji.

 

Magdalena Brykczyńska

Pełnomocnik do Spraw Rekrutacji