Rekrutacja na studia II stopnia, SEKCJA PORTUGALSKA

Szanowni Kandydaci,

Przypominamy, że do dnia 26 września 2016 trwa rejestracja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia DO OBYDWU SEKCJI. Limit dla sekcji hiszpańskiej wynosi 20 miejsc, dla sekcji portugalskiej - 10 miejsc.

Komisja Rekrutacyjna