SENAT UW PRZECIWKO RASIZMOWI I KSENOFOBII

atena-w-niszy-bramy-glownej-879x300.jpgPodczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UW, które odbyło się 6 grudnia 2017 r. Władze Rektorskie i Senatorowie Uniwersytetu Warszawskiego podjęli uchwałę w sprawie rasizmu i ksenofobii.

„Łącząca wszystkich obywateli Rzeczypospolitej – bez względu na ich narodowość, pochodzenie czy wyznanie – rocznica odzyskania niepodległości nie może być przez nikogo wykorzystywana do propagowania szowinizmu, ksenofobii i rasizmu” – podkreślono w uchwale.

W dokumencie zwrócono szczególną uwagę na to, że przynależność do wspólnoty uniwersyteckiej powinna wiązać się z obroną wartości zapisanych w Misji uczelni. Są nimi m.in. respektowanie odmienności, poszanowanie godności osobistej innych, umiejętność współpracy niezależnie od różnic. „Dlatego apelujemy do studentów i pracowników Uniwersytetu, aby swym postępowaniem – zarówno na uczelni, jak i poza nią – dawali wyraz wierności wartościom łączącym naszą społeczność” – zwrócono się do wszystkich członków społeczności akademickiej.

(…) Senat Uniwersytetu Warszawskiego dostrzega i jednocześnie z całą mocą potępia ksenofobiczne hasła i symbole, które pojawiły się na ulicach Warszawy podczas Marszu Niepodległości” – czytamy w uchwale.

czytaj-dalej.PNG