Szkolenie POWI dla studentów I stopnia

Szkolenie POWI dla studentów studiów I stopnia odbędzie się w 17 marca 2018 (sobota), w godzinach 10:00-13:30 (szkolenie + test zaliczeniowy) w s. 3.017 w budynku przy ul. Dobrej 55. Szkolenie jest obowiązkowe.