SZKOLENIE POWI [ON-LINE] - 25 LISTOPADA (SOB.), GODZ. 16:30 - 19:45.

Szkolenie POWI (Prawo ochrony własności intelektualnej) odbędzie się w formie zdalnej, na platformie Zoom. Prowadząca dr Magdalena Wielądek prześle Państwu mailowo wszystkie niezbędne informacje dot. organizacji kursu. Szkolenie jest obowiązkowe i jego niezaliczenie do końca września 2024 r. skutkuje niezaliczeniem roku.