Termin egzaminu poprawkowego z PNJH dla V roku

Egzamin poprawkowy z PNJH dla V roku odbędzie się w poniedziałek, 5 marca br. w godz. 9:00-14:00 w Sali Śląskiej.