TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KANDYATÓW PRZYJĘTYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW

Drodzy Kandydaci,

Osoby, które uczyły się języka hiszpańskiego i były nieobecne na teście w dniu 20 września 2018, proszone są o zgłoszenie się na dużyr do Pani mgr Doroty Korkozowicz 1 pażdziernika o godzinie 10:00 do sali 220, w budynku przy ul. Oboźnej 8.