WYNIKI REKRUTACJI NA WYJAZDY ERASMUS 2017/2018 (II TURA) - aktualizacja listy (3.02.2017)

Szanowni Państwo,

W załączniku publikujemy wyniki wstępnej* kwalifikacji na wyjazdy Erasmusowe  w roku akademickim 2017/2018
(stan na dzień 3.02.2017r.)
.

*(Wg Ogólnych zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe: „Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię o przyjęciu na studia oraz do czasu podpisania umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim”.)

_________________________________________________________________________________________

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi tabelami i informacjami.

Nie ma już możliwości ubiegania się o wyjazd przez osoby, które nie złożyły dotychczas dokumentów.

 

Lista rezerwowa

Maciągowska Anna

II stopień

Wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami

Wawrzycka Marta

II stopień

Wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami

Chmurzyńska Marta

I stopień, III rok

Wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami

Wilkowska Karolina I stopień, III rok

Wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami

 

Kania Agnieszka

SFK, II stopień

Wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami

Duda Maja

SFK, II stopień

Wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami

Piaskowska Magda

SFK, I stopień

Wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami

Temporowicz Martyna

I stopień, III rok, II tura

Wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami

 

Osoby, które nie zostały uwzględnione z powodów formalnych:

Kędracka Agnieszka

 

Brak poświadczonej przez sekretariat informacji o średniej na formularzu rekrutacyjnym

Rzemek Magdalena Patrycja

 

Brak poświadczonej przez sekretariat informacji o średniej na formularzu rekrutacyjnym

Adamska Klaudia

 

Zbyt niska średnia ocen (próg rekrutacyjny: 3,49)

Kobylańska Joanna

 

Zbyt niska średnia ocen (próg rekrutacyjny: 3,49)

Hryniewska Paulina

 

Brak możliwości ubiegania się o wyjazd (I rok studiów I stopnia)

Truszczyńska Anna

 

Brak możliwości ubiegania się o wyjazd (I rok studiów I stopnia)

Markiewicz Miriam

 

Brak możliwości ubiegania się o wyjazd (I rok studiów I stopnia)

Adamska Klaudia

 

Zbyt niska średnia ocen (próg rekrutacyjny: 3,49)

 

 

 

Koordynatorki ds. Mobilności

dr Katarzyna Popek-Bernat

dr Aleksandra Jackiewicz

Warszawa, 3.02.2017 r.