WYNIKI REKRUTACJI NA WYJAZDY ERASMUS+ 2018/2019 (II tura) - aktualizacja listy (05.02.2018)

Szanowni Państwo,

w załączniku publikujemy wyniki wstępnej* kwalifikacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 (stan na dzień 05.02.2018 r.).

 

*(Wg Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe: „Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię o przyjęciu na studia oraz do czasu podpisania umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim”.)

______________________________________________________________________________

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi tabelami i informacjami.

Nie ma już możliwości ubiegania się o wyjazd przez osoby, które nie złożyły dotychczas dokumentów.

Osoby oznaczone gwiazdką, proszone są o uzupełnienie braków w dokumentacji (wyszczególnionych w tabeli poniżej) do dnia 06.02.2018 roku. W przeciwnym wypadku ich nazwiska zostaną usunięte z listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Stosowne braki w dokumentacji należy uzupełnić zgłaszając się na dyżur dr Aleksandry Jackiewicz przewidziany na wtorek 06.02.2018 r. w godz. 11:30-12:30 (sala 216, Oboźna 8).

 

Osoby wstępnie zakwalifikowane, oznaczone gwiazdką, które są proszone o uzupełnienie braków w dokumentacji do dnia 06.02.2018 r.
W przeciwnym wypadku ich nazwiska zostaną wykreślone z listy kandydatów zakwalifikowanych na wyjazd w I  i II turze rekrutacji.

Nazwisko i imię:

Co donieść / uzupełnić?

Żmudzka Justyna

Donieść zaświadczenie o znajomości języka hiszpańskiego na poziomie  B2 lub wyższym.

Filonik Adam

Donieść zaświadczenie o znajomości języka portugalskiego na poziomie  B2 lub wyższym.

 

Osoby, które nie zostały uwzględnione z powodów formalnych

Budkus Dominika

Zbyt niska średnia ocen (próg rekrutacyjny: 3,49).

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

Warszawa, dn. 05.02.2018 r.