WYNIKI REKRUTACJI NA WYJAZDY ERASMUS+ 2018/2019 (II tura) - aktualizacja listy (11.02.2018)

Szanowni Państwo,

w załączniku publikujemy wyniki wstępnej* kwalifikacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 (stan na dzień 11.02.2018 r.).

 

*(Wg Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe: „Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię o przyjęciu na studia oraz do czasu podpisania umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim”.)

______________________________________________________________________________

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi tabelami i informacjami.

Nie ma już możliwości ubiegania się o wyjazd przez osoby, które nie złożyły dotychczas dokumentów.

Do dnia 11 lutego 2018 r. bardzo prosimy o przesłanie na adres mailowy erasmus.iber@uw.edu.pl informacji na temat ewentualnych rezygnacji z wyjazdu lub zmian w zakresie wstępnie przyznanego miejsca wyjazdu (w ramach wolnych miejsc na uczelniach zagranicznych) oraz okresu wyjazdu (wynikającego z umowy z daną uczelnią partnerską). Prosimy o indywidualną weryfikację poprawności informacji figurujących na załączonej liście z wynikami rekrutacyjnymi, a w przypadku ewentualnych nieprawidłowości o stosowne zgłoszenie mailowe. Przypominamy, że osoby, którym przyznano wstępnie wyjazd na jeden semestr i nie dokonały dotąd stosownego zgłoszenia, będą automatycznie zakwalifikowane na semestr zimowy [z wyjątkiem studentów obecnego III roku lub IV roku (SFK) studiów I stopnia, którym przysługuje wyłącznie wyjazd w semestrze letnim]. Jeśli są nadal osoby, które chciałyby wyjechać na semestr letni, prosimy o przesłanie takiej informacji drogą mailową we wskazanym wyżej terminie.

 

Osoby, które nie zostały uwzględnione z powodów formalnych

Budkus Dominika

Zbyt niska średnia ocen (próg rekrutacyjny: 3,49).

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

Warszawa, dn. 11.02.2018 r.