WYNIKI REKRUTACJI NA WYJAZDY ERASMUS+ 2020/2021 (II tura) - aktualizacja listy (28.01.2020)

Szanowni Państwo,

w załączniku publikujemy wyniki wstępnej* kwalifikacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 (stan na dzień 28.01.2020 r.).

*(Wg Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe: „Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię o przyjęciu na studia oraz do czasu podpisania umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim”).

_____________________________________________________________________________

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi tabelami i informacjami.

Osoby z list rezerwowych proszone są o dosłanie na adres erasmus.iber@uw.edu.pl do dnia 03.02.2020 r. zaktualizowanej listy swoich priorytetów wyjazdowych, biorąc pod uwagę przy jej sporządzaniu uczelnie partnerskie, na których zostały wolne miejsca po I i II turze kwalifikacji. Proszę obserwować ewentualne aktualizacje tej listy na stronie (będziemy informować o takowych w kolejnych ogłoszeniach).

Z uwagi na to, że zostały jeszcze wolne miejsca w uczelniach zagranicznych podjęto decyzję o przeprowadzeniu III i ostatniej już tury kwalifikacji. W związku z tym osoby, które nie złożyły dotychczas dokumentów, a byłyby zainteresowane wyjazdem na uczelnię partnerską, na której zostały jeszcze wolne miejsca, proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych (https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/zasady-dla-wyjeżdżających-na-stypendia-programu-erasmus-w-isiii-1) do skrzynki dr Aleksandry Jackiewicz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.02.2020 r. do godz. 12:00 (ul. Oboźna 8, I piętro). Proszę pamiętać o sporządzeniu listy priorytetów wyjazdowych na podstawie listy tych uczelni, na których zostały wolne miejsca po I i II turze kwalifikacji. Ogłoszenie wyników III tury rekrutacji i tym samym zamknięcie kwalifikacji na wyjazdy w roku akademickim 2020/2021 nastąpi w środę 5 lutego br.

Lista rezerwowa (stan na dzień 28.01.2020 r.)
Lp. Nazwisko i imię: Uzasadnienie:
1. Borzechowska Julia wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami
2. Żmudzka Justyna wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami; niezgodność programowa

 

Osoby, które nie zostały uwzględnione z powodów formalnych
Lp. Nazwisko i imię: Uzasadnienie:
1. Sęk Judyta zbyt niska średnia ocen (próg rekrutacyjny: 3,49)
2. Moćko Natalia zbyt niska średnia ocen (próg rekrutacyjny: 3,49)
3. Piętosa Anna zbyt niska średnia ocen (próg rekrutacyjny: 3,49)
4. Feliksik Aleksandra zbyt niska średnia ocen (próg rekrutacyjny: 3,49)
5 Żebrowski Artur zbyt niska średnia ocen (próg rekrutacyjny: 3,49)

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

Warszawa, dn. 28.01.2020 r.