ZALICZENIE PNJH I ROK, NIEOBECNOŚCI

Drodzy Studenci I roku,

Osoby nieobecne na zaliczeniu w dniu 30.01 posiadające usprawiedliwienie swojej nieobecności, np. fakt konieczności uczestnictwa tego dnia w innym egzaminie w ramach studiów odbywanych na UW, będą mogły podejść do zaliczenia jeszcze przed sesją poprawkową. Proszę o kontakt w tej sprawie na adres: