ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI ERASMUS 2017/2018 – CO DALEJ? WAŻNE INFORMACJE!

Szanowni Państwo,

 

W dniu 3 lutego 2017 r. została zamknięta wewnętrzna rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

W załączniku publikujem listę osób wstępnie* zakwalifikowanych (69) oraz listę miejsc, które pozostały wolne.

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zawartymi w tym ogłoszeniu informacjami.

*(Wg Ogólnych zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe: „Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię o przyjęciu na studia oraz do czasu podpisania umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim”.)

 

W dniu 20 lutego 2017r. dane osób wstępnie zakwalifikowanych zostaną wpisane do USOSa

W związku z powyższym do dnia 17 lutego 2017r. do godziny 18:00 bardzo prosimy o przesłanie na adres mailowy erasmus.iber@uw.edu.pl informacji na temat ewentualnych rezygnacji z wyjazdu lub zmian w zakresie wstępnie przyznanego (wynikającego z umowy z daną uczelnią partnerską) okresu wyjazdu. Prosimy o indywidualną weryfikację poprawności informacji figurujących na załączonej liście z wynikami rekrutacyjnymi a w przypadku ewentualnych nieprawidłowości o stosowne zgłoszenie mailowe. Przypominamy, że osoby, którym przyznano wstępnie wyjazd na jeden semestr i nie dokonały dotąd stosownego zgłoszenia, będą automatycznie zakwalifikowane na semestr zimowy. Jesli są nadal osoby, które chciałyby wyjechać na semestr letni, prosimy o przesłanie takiej informacji drogą mailową we wskazanym wyżej terminie.

 

Po wprowadzeniu danych dotyczących wyjazdów przez Koordynator ds. Mobilności w dniu 20 lutego 2017r. osoby wstępnie zakwalifikowane będą miały obowiązek wprowadzenia do USOSa szeregu danych na swój temat. Szczegółowe instrukcje, co dokładnie należy zrobić zostaną zawarte w ogłoszeniu, które opublikujemy na stronie 20 lutego 2017r. wieczorem. Czas na wprowadzenie wspomnianych danych będzie bardzo krótki. Termin graniczny to środa 22 lutego 2017r.

 

Koordynatorki ds. Mobilności

 

dr Aleksandra Jackiewicz

dr Katarzyna Popek-Bernat

Warszawa, dn. 3 lutego 2017r.