ZAKŁAD HISTORII I KULTURY HISZPANII I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

DZIEDZINY BADAWCZE

  • Współczesne relacje polsko-hiszpańskie
  • Religie i Kościoły w Ameryce Łacińskiej, Teologia Wyzwolenia, Kościół a Państwo
    w Hiszpanii, Historia społeczna hiszpańskiego katolicyzmu w wieku XIX i XX
  • Historia Meksyku XIX-XX w.
  • Współczesne zjawiska kulturowe w regionie andyjskim
  • Piśmiennictwo hiszpańskie i indiańskie XVI-XVII w. w Ameryce hiszpańskiej
  • Mezoameryka - kodeksy prekolumbijskie, ikonografia, systemy religijne, zapisu oraz rachuby
  • Historia i architektura Madrytu
  • Historia i cywilizacja Wyspy Wielkanocnej