Koordynatorka ds. grantów i obsługi badań naukowych

NCN - Miniatura 1 (31.12.2017)
NCN - Preludium 13, Opus 13 - nabór wniosków do 16.06.2017
NCN - Opus 12, Preludium 12, Sonata 12, Polonez 3, Beethoven 2
FNP -Start (31.10.2016)
FNP - spotkania informacyjne w Warszawie (8.09., 15.09.2016)
NPRH - Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia (31.10.2016)
NCN: Sonata Bis 6, Harmonia 8, Maestro 8 (15.09.2016)
POLIN: Nabór zgłoszeń: warsztaty naukowe 2017 (30.09.)
Polsko-portugalska wymiana osobowa na lata 2017-2018 (30.06.))
Forum Karier Naukowych (23.04., Warszawa)
NCN: Opus 11, Preludium 11, Sonata 11, Polonez 2 (15.06.2016)
NCN - Symfonia 4, Etiuda 4, Fuga 5, Tango 2
MNiSW - stypendia dla młodych wybitnych naukowców (31.03.2016)
Spotkanie informacyjne dotyczące występowania o granty (1.12.2015)
NCK- Konkurs na najlepszą pracę doktorską (17.01.2016)
MSZ - "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r." (3.12.2015)
NCN - Opus 10, Preludium 10, sonata 10, Polonez 1
FNP - Monografie (18.12.2015)
MNiSW - planowany nabór wniosków w 2015 r.
MNiSW - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN) - aktualizacja (31.12.2015)
FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ - STYPENDIUM IM. ALEKSANDRA VON HUMBOLDTA (30.09.2015)
FNP - START (30.10.2015)
MNiSW - IDEAS PLUS (III kw. 2015)
MNiSW - IUVENTUS PLUS (31.10.2015)
MNiSW – STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 (15.10.2015)
MNiSW - DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ (DUN, 30.09.2015)
FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP) – MONOGRAFIE (8.09.2015)
NCN - Maestro 7, Harmonia 7, Sonata Bis 5 (15.09.2015)
NCN: POLONEZ - spotkanie informacyjne w Warszawie (16.06.15)
NPRH - Umiędzynarodowienie (31.07.2015)
Polsko-niemiecka wymiana akademicka (MNiSW-DAAD)
MNiSW - "Granty na granty"
NCN: POLONEZ
NPRH - moduł "Rozwój" 2a i 2b (15.05.2015)
NCN - OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9
NCN - nowy konkurs HERA Uses of the Past otwarty
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP): Monografie
MNiSW - Działalność upowszechniająca naukę (DUN)
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW - "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego""
Program MNiSW "Mobilność Plus"- IV edycja
MNiSW - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł Tradycja 1a, 1b
MNiSW - zagraniczne szkolenia dot. umiejętności miękkich dla doktorantów i młodych naukowców
Harmonogram konkursów NCN i NCBR na 2015 r.
NCN - szczegółowe terminy składania wniosków (ETIUDA 3, FUGA 4, SYMFONIA 3)
Oferta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) dla naukowców w 2015 r.
Konkursy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN)
SKILLS - STAŻE : Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)