KONFERENCJA „KULTURA I ORALNOŚĆ: NEGOCJACJA MIĘDZY TRADYCJĄ A TRANSKULTUROWOŚCIĄ W JĘZYKACH MNIEJSZOŚCIOWYCH”

congreso-oralidad_banner.png

Dziękujemy za udział we współorganizowanej przez nasz Instytut międzynarodowej konferencji zatytułowanej: Cultura y oralidad: la negociación entre la tradición y la transculturalidad en las lenguas minorizadas (Kultura i oralność: negocjacja między tradycją a transkulturowością w językach mniejszościowych), która odbyła się w od 20 do 22 września 2017 roku. Języki konferencji to hiszpański, portugalski, kataloński, baskijski, galisyjski, mirandyjski i angielski.

Programa CAST Programa CAT Programa EUSK
Programa GAL Programa MIR Programa PT

congresooralidad2017@gmail.com.

https://culturaeoralidade.wordpress.com

congreso-cultura-oralidad.jpg

oralidad.PNG