GRANTY BADAWCZE

GRANTY BADAWCZE W ISIiI UW

REALIZOWANE

dr Anna Działak-Szubińska, Rama literacko-wydawnicza wybranych prac historiograficznych Cystersów z klasztoru Santa Maria de Alcobaça opublikowanych w latach 1580-1640 - kwerenda w Biblioteca Nacional de Portugal, NCN Miniatura, rok realizacji: 2020

dr Zofia Grzesiak, BORGES I ‘PATAFIZYKA, NCN Preludium, lata realizacji: 2020-2023

dr Katarzyna Mikulska, Ponad pismem: (od)kodowanie rdzennych amerykańskich systemów graficznych, NCN Beethoven, lata realizacji: 2020-2022

dr Agnieszka Brylak, Czym jest teotl? Wieloaspektowa analiza kluczowej kategorii religijnej w przedhiszpańskim środkowym Meksyku, NCN Uwertura, rok realizacji: 2020

dr hab. Edyta Waluch, Psycholinguistic parameters in the profession of the simultaneous interpreter, grant NAWA - program im. Bekkera, lata realizacji: 2019-2020

dr Katarzyna Szoblik, Toposy kulturowe w przedhiszpańskiej i wczesnokolonialnej tradycji oralnej Centralnego Meksyku, NCN-SONATINA, lata realizacji: 2018-2021

dr Araceli Rojas, „Oracles of the Other World: Using Ethnography to Study Depictions of Human Remains in Mexican Precolonial Codices”, opieka naukowa, dr hab. Katarzyna Mikulska, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships (MSCA-IF)

dr Rafał Reichert, Rola dostaw drewna z południowego Bałtyku i wicekrólestwa Nowej Hiszpanii w rozwoju morskiego imperium Hiszpanii w XVIII wieku, NCN-OPUS 13, lata realizacji: 2018-2021

mgr Daniel Prusaczyk, grant na projekt badawczy „Kompleksowe badania rzeźb i sztuki naskalnej w azteckim założeniu ogrodowym w Texcotzingo”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs NCN-PRELUDIUM 12, lata realizacji: 2017-2020

dr Urszula Ługowska, grant „Tłumaczenie książki Urszuli Ługowskiej „Mario Vargas Llosa. Literatura, polityka i Nobel” Warszawa PIW 2012 na język hiszpański, jej wydanie oraz umieszczenie na platformie cyfrowej”, finansowany przez MNiSW, konkurs Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH), „Umiędzynarodowienie” 3.a, okres realizacji: 25.07.2016-24.07.2018

ZAKOŃCZONE

dr Agnieszka Brylak: grant na projekt badawczy „O farsach i trefnisiach. Humor i śmiech w przedhiszpańskiej i kolonialnej kulturze Indian Nahua w perspektywie antropologicznej oraz w kontekście kontaktu z kulturą hiszpańską (XVI-XVII wiek)”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA, lata realizacji: 2016-2019.

dr hab. Katarzyna Mikulska: grant na projekt badawczy „Codex Vaticanus B: zapomniana księga dywinacyjna z przedhiszpańskiego środkowego Meksyku”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS, lata realizacji: 2016-2019.

dr Agnieszka Brylak: grant na projekt badawczy “Buffoons, Magicians, and Sorcerers. The Merging of Witchcraft and Entertainment in Colonial Sources on Pre-Hispanic Nahua Culture”, finansowany przez Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Trustees for Harvard University, daty realizacji 19.06-4.08.2017.

dr hab. Katarzyna Mikulska, grant na projekt badawczy: „System komunikacji graficznej w przedhiszpańskich księgach kalendarzowo-religijnych środkowego Meksyku w ujęciu teoretycznym i na tle odmiennych tematycznie kodeksów prekolonialnych”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS

mgr Agnieszka Brylak, grant na projekt badawczy „Przedhiszpańskie widowiska Indian Nahua – autochtoniczne formy teatralne w oparciu o kolonialne źródła pisane i manuskrypty piktograficzne z obszaru środkowego Meksyku”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs PRELUDIUM

mgr Agnieszka Brylak, grant na projekt badawczy „Między Hiszpanią a Ameryką: widowiska nowohiszpańskie w perspektywie multidyscyplinarnej”, finansowany przez MNiSW, konkurs „Mobilność Plus”­