SYMPOZJUM „SIGN AND SYMBOL IN COMPARATIVE PERSPECTIVE”

sign-symbol_banner.jpg Wraz z Zakładem Egiptologii UW, jak również Seminar für Romanische Philologie Georg-August-Universität Göttingen, serdecznie dziękujemy za udział od 24 do 26.06.2019 w międzynarodowym Sympozjum „Sign and Symbol in Comparative Perspective”.

PROGRAM

Sign-and-Symbol_2019_schedule_Page_1.jpg

Sign-and-Symbol_2019_schedule_Page_2.jpg

Sign-and-Symbol_2019_schedule_Page_3.jpg

Sign-and-Symbol_2019_schedule_Page_4.jpg