mgr Dominika Jarzombkowska

small_Dominika foto.jpg

Dominika Jarzombkowska

Pełnione funkcje: 

Lektorka w ISIiI od 2018 roku

Wcześniej, wieloletnia współpracowniczka ISIiI

Członkini grupy badawczej GENIA (Género, Identidad y Discurso en España y América Latina)

Przebieg kariery naukowej: Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich (2007) oraz Wydziału Psychologii (2006) Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę literaturoznawczą pod tytułem: “El Quijote” y “Cien años de soledad”: hacia la definición de la locura literaria obroniła pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Sabika, a pracę z dziedziny psychologii, Obraz szkoły w oczach siedmioletniego dziecka: reprezentacja poznawcza i stosunek emocjonalny, pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Pisuli. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich i przygotowuje pracę doktorską poświęconą dyskursom histerii i ironii w prozie Esther Tusquets. Opiekun naukową pracy jest dr hab. Katarzyna Moszczyńska - Dürst.

Od dziesięciu lat pracuje także jako psycholożka i psychoterapeutka, zajmując się głównie trudnościami dzieci i młodzieży w kontekście rodzinnym i szkolnym.

Zainteresowania i projekty badawcze:

Współczesna literatura hiszpańskojęzyczna i teoria literatury

Zastosowanie teorii psychologicznych do badań literaturoznawczych (i wpływ literatury na rozwój teorii psychologicznych)

Literaturoznawstwo a dydaktyka języka hiszpańskiego

Kontakt: d.jarzombkowska@uw.edu.pl

Prowadzone zajęcia: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsob...

Współorganizacja kongresów międzynarodowych:

24-27. 04. 2014 – „¿La voz dormida? Memoria, identidad  y género en las literaturas hispánicas” (Uniwersytet Warszawski / Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich / GENIA);

16- 18. 04. 2015 – XV Congreso Internacional de Sociocrítica. “Literatura, comunidad, memoria. Transición de los discursos/discursos de la Transición” (Uniwersytet Warszawski / Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich / GENIA);

12-13. 05. 2016 – „¿Corazón helado? Narradoras españolas contemporáneas desde la teoría de las emociones” (Uniwersytet Warszawski / Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich / GENIA);

1-3. 06. 2017 – “Memoria encarnada. Emociones, cuerpos y migraciones en la producción cultural hispánica del siglo XXI” (Uniwersytet Warszawski / Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich / GENIA);

6-8. 06. 2018 – “Extremas. Figuras de la furia y la felicidad en la producción cultural ibérica del siglo XXI” (Uniwersytet Warszawski / Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich / GENIA).

10-12. 04. 2019 – “Parias modernxs en la ficción latinoamericana e hispánica del siglo XXI” [Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich (Uniwersytet Warszawski) / GENIA/ ADHUC- Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat (Universitat de Barcelona),
CEIIBA, Centre d'études ibériques et ibéro-américaines - cultures romanes et amérindiennes (Université Toulouse-Jean-Jaurès), Centro de Estudos Galegos de Varsovia, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos (Universidad de Varsovia), Cos i Textualitat (Universitat Autònoma de Barcelona), Institut für Romanische Sprachen und Literaturen (Goethe-Universität Frankfurt am Main].

Redakcja monografii wieloautorskich:

(2018) González Fernández, Helena; Calderón Puerta, Aránzazu; Jarzombkowska Dominika, Moszczyńska-Dürst, Katarzyna (red.) Memoria encarnada, Género y silencios en España y América Latina. Siglo XXI. Universidad de Barcelona/Universidad de Varsovia/Padilla Libros Editores y Libreros: Sevilla;

(2015) Moszczyńska-Dürst, Katarzyna; Jarzombkowska Dominika (red.) ¿Decir lo indecible? Traumas de la historia y las historias del trauma en las literaturas hispánicas. Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich.

Publikacje:

(2018) El amor en Siete miradas de un mismo paisaje de Esther Tusquets: entre la culpa y la denuncia” (przyjęty do druku przez Vanderbilt e-Journal of Luso-Hispanic Studies);

(2016)  “La simetría de lo disimétrico. Elementos del discurso de la histérica en un cuento de Esther Tusquets” Sociocriticism, XXXI, 1, ss. 133-158;

(2015) “El jinete polaco y La noche de los tiempos de Antonio Muñoz Molina: la (po)ética del trauma”. W: Dominika Jarzombkowska i Katarzyna Moszczyńska-Dürst (red.) ¿Decir lo indecible? Traumas de la historia y las historia del trauma en las literaturas hispánicas. Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, ss. 151-170;

(2014) “Carlota Fainberg de Antonio Muñoz Molina y la ética de la lectura”. W: José Luis Lozada Palenzuela i Justyna Ziarkowska (red.) Teorías narrativas e interdiscursivas en la prosa hispánica, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 19-25;

(2013) “Los exiliados repatriados en la narración: El jinete polaco y Carlota Fainberg de Antonio Muñoz Molina”. W: María Teresa Navarrete i Miguel Soler Gallo (red.) Ay, ¡qué triste es toda la humanidad! Literatura, cultura y sociedad española contemporánea, Rzym: Aracne, ss. 251-260;

(2013) “Los «umbrales» del mito: paratextos icónicos de Dafne desvanecida y de su traducción al polaco”. W: Antonio Chicharro Chamorro, Katarzyna Moszczyńska-Dürst i Karolina Kumor (red.) Mitificación y desmitificación del canon y literaturas en España e Hispanoamérica, Granada: Universidad de Granada, ss. 143-158;

(2011) “Cuando lo real deja de serlo. Dafne znikająca frente al marco interpretativo de Dafne desvanecida” en: Gerardo Beltrán i Katarzyna Dłużniewska–Łoś (red.)Traducción: manipulación o intervención necesaria. Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego: Warszawa, ss. 85-92.