dr. Paulina Bojarska

small_Paulina B-8.jpg

dr Paulina Bojarska

Pełnione funkcje: pracownik Instytutu od 2019 r.

Specjalizacja naukowa: literaturoznawstwo i nauki o sztuce

Przebieg kariery naukowej i zawodowej: Absolwentka Katedry Iberystyki UW (2001). W latach 2007-2019 lektorka języka hiszpańskiego w Instytucie Ameryk i Europy UW, w Centrum Studiów Latynoamerykańskich CESLA (2007-2017), w Ośrodku Studiów Amerykańskich OSA (2017- 2019). Oprócz nauki hiszpańskiego na poziomie A1-B2 prowadziła konwersatoria „Tradycje muzyczne Ameryki Łacińskiej i Karaibów” i „Język hiszpański w Ameryce Łacińskiej”. Koordynatorka mobilności akademickiej w CESLA i OSA (2012-2019). W latach 2007– 2012 prowadziła kursy języka hiszpańskiego dla pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przygotowujące do egzaminów resortowych (poziom A1-C1).

Tłumaczka tekstów literackich i naukowych. W roku 2018 ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii UW, w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich i uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, na podstawie dysertacji „Vidalitas i guajiras, pieśni wyjścia i powrotu. Dwa style pieśni flamenco wywodzące się z folkloru latynoamerykańskiego”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Grudzińskiej.

Dziedziny i projekty badawcze:

kulturowe relacje transatlantyckie miedzy Hiszpanią, a Ameryką Łacińską,

pieśni wyjścia i powrotu, ich związki z tradycyjną muzyką wiejską Regionu La Platy i Kuby, z literaturą Gauczów i criollismo,

historia flamenco i innych gatunków muzycznych obszaru języka hiszpańskiego,

analiza tekstów muzycznych w kontekście kultury popularnej,

poezja oralna

 

Kontakt:  p.bojarska@uw.edu.pl

Prowadzone zajęcia:

Nauka języka hiszpańskiego dla celów językoznawstwa, Lektorat języka hiszpańskiego

Publikacje:  

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach:

„Cuando lo religioso se vuelve político. El candombe uruguayo en las encrucijadas de la historia”, w:  K.Krzywicka, R. Siuda-Ambroziak (red.), Política y religión en América Latina, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2017, str. 273-292.

„Murga i candombe - karnawałowe tradycje muzyczne Urugwaju”, w: Ameryka Łacińska Nr 3/93, Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, Warszawa, 2016, str. 28-49.

“Cantes de ida y vuelta. Un ejemplo de aportaciones culturales transatlánticas y de la fascinación por lo latinoamericano en la Andalucía de las primeras décadas del s. XX”, w:  Iberoamericana Quinqueecclesiensis,  Centro Iberoamericano, Universidad de Budapest – Universidad de Pecs, 2016, str. 241-256.

„Pieśni flamenco jako niematerialne dziedzictwo Andaluzji”, w: Dziedzictwo kulturowe – wartości, ochrona, popularyzacja, Samanta Kowalska (red.), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Poznań – Kalisz 2015, str. 328-343.

„Vidalita – un cante flamenco nacido de la canción criolla”, w: Pensamiento cultural del CESLA, Wyd. CESLA UW, Warszawa 2014, str. 49-98.

 „Jeden tekst, różne emocje. Ekspresja rozpaczy i radości w czterech stylach flamenco”, [w:] Świat zmysłów. O znaczeniu zmysłów w kulturze, red. Sylwia Góra, Justyna Kulczycka, Akademia Ignatianum, Kraków, 2014, str. 181-190.