mgr Joanna Trybowska

 

Joanna trybowska.png

mgr Joanna Trybowska

Pełnione funkcje: doktorant  od 2016 r

Przygotowuję rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Perlina

Specjalizacja naukowa: językoznawstwo /historia Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej/

historia idei/kulturoznawstwo

Przebieg kariery naukowej/zawodowej/artystycznej/dyplomatycznej:

2006-2007 Escuela Diplomática, Ministerio de Asuntos Exterior, Unión Europea y Cooperación, Madrid

(magister stosunków międzynarodowych); stypendium Rządu Królestwa Hiszpanii oraz hiszpańskiej Agencji ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (AECID)

2003-2005      Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich (magister kulturoznawstwa)

2002-2003      Universidad de Burgos, stypendium w ramach programu Socrates Erasmus

1999-2005      Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Historyczny (magister historii)

Zainteresowania i projekty badawcze:

językoznawstwo; historia Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej

Projekt badawczy: Kultura popularna Hiszpanii

Jestem członkiem Koła Naukowego Literatury Latynoamerykańskiej

Wybrane publikacje:

(przyjęte do druku) Propaganda w epoce generała Francisco Franco, rozdział w monografii wieloautorskiej pod tytułem "Przekonać, pozyskać, skłonić. Re-wizje. Teoretyczne i praktyczne aspekty propagandy"

Sytuacja polityczna współczesnej Birmy, w tomie pokonferencyjnym pod tytułem „Azjatyckie strategie polityki międzynarodowej i regonialnej”, wydawnictwo Adam Marszałek, październik 2013

Ochrona praw Indian w poszczególnych krajach Ameryki Łacińskiej oraz na arenie międzynarodowej Ameryka Łacińska, suplement 2005.

Narastanie antagonizmu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanii od eksplozji na pancerniku Maine do wybuchu wojny amerykańsko – hiszpańskiej, Ameryka Łacińska, nr 2 (40), 2003.