dr hab. Urszula Ługowska

dr hab. prof. ucz.

Urszula Ługowska

e-mail: ulugowska@uw.edu.pl

ULA3.jpgZAKŁAD HISTORII I KULTURY HISZPANII I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Pełnione funkcje:

 • Pracownik Instytutu od 2005 r.
 • Wicedyrektor Instytutu do spraw Naukowych od 2014
 • Kierownik Zakładu Historii i Kultur w latach 2010-2014
 • Członek komitetu redakcyjnego Itinerarios
 • Promotor prac magisterskich i licencjackich

Specjalizacja naukowa: wykładowca historii i politologii Ameryki Łacińskiej

Przebieg kariery naukowej: Dr hab. prof. ucz. Urszula Ługowska, politolog i iberysta, zajmuje się najnowszymi procesami społeczno-politycznymi w Ameryce Łacińskiej. Jej najnowsza książka Mario Vargas Llosa – literatura, polityka i Nobel została uznana za jedną z ośmiu najlepszych książek napisanych przez autorki z całej Polski w roku 2013 i uhonorowana nagrodą małej „Gryfii” przez Uniwersytet Szczeciński i Kurier Szczeciński. Jest to wyjątkowy przypadek przyznania  tego prestiżowego wyróżnienia książce naukowej, której walory i doniosłość pozwalają jej konkurować – i wygrywać – z literaturą piękną. Nagrodzona monografia Mario Vargas Llosa – literatura, polityka i Nobel stanowi niezwykłą, nowatorską próbę interpretacji życiorysu peruwiańskiego noblisty poprzez lekturę wątków politycznych ze wszystkich jego powieści. Z kolei Boom kokainowy w Ameryce Łacińskiej. Casus Boliwii, wcześniejsza monografia autorstwa Urszuli Ługowskiej, to odkrywcza analiza znaczenia produkcji i przemytu kokainy dla krajów andyjskich, szczególnie Boliwii, i światowej gospodarki oraz kultury. Tematyka badań prowadzonych przez dr hab. Ługowską jest zazwyczaj pionierska, a proponowane przez nią ujęcia – nieoczywiste i odkrywcze. Ten sam charakter mają prowadzone przez nią obecnie studia nad znaczeniem masonerii dla demokratyzacji Kuby.

Dziedziny i projekty badawcze:

 • Narkoprodukcja, narkoprzemyt, narkoprzemoc
 • Kuba – przemiany społeczne i polityczne
 • Lewica latynoamerykańska
 • Żydzi polscy w Ameryce Łacińskiej

Dyżur:

Publikacje:

 • U. Ługowska, Mario Vargas Llosa – literatura, polityka i Nobel (monografia pp. 560), PIW Warszawa 2013;
 • U. Ługowska (ed.), Estudios de historia, religión y arte de Espana y America Latina, Warszawa 2011;
 • América Latina: Dos siglos de Independencia. Fracturas sociales, políticas y culturales. Warszawa 2010, pp. 356 (co-edytor);
 • U. Ługowska, Español de negocios – curso de español on-line para los pequeños y medianos inversionistas en el marco del proyecto internacional científico ESPA-EST (España – Polonia – Hungría – República Checa) 2008 (www.espaest.com)
 • U. Ługowska, Boom kokainowy w Ameryce Łacińskiej – casus Boliwii, Trio, Warszawa 2002 (monografia pp. 220)
 • U. Ługowska, Economía de la coca en Bolivia, „Documentos de Trabajo” CESLA, Warszawa  2001;
 • U. Ługowska, A. Grabski, Trockizm – doktryna i ruch polityczny, Trio, Warszawa 2003 (monografia pp. 228)

Artykuły:

 • Powieść jako oręż bieżącej walki politycznej: Historia Alejandra Mayty Maria Vargasa Llosy i Dolina Nicości Bronisława Wildsteina, [w: ] Magda Potok i Judyta Wachowska (ed.), Mario Vargas Llosa – w kręgu twórczości, Poznań 2013, p. 111-140.
 • 150 lat Wielkiej Loży Kuby, „Ars Regia” Warszawa, Nr 19/2010.
 • Oblicza społecznego radykalizmu w Ameryce Łacińskiej, [w:]  Marcin F. Gawrycki (red.), Dzieje kultury latynoamerykańskiej, PWN Warszawa 2009, s. 337-347.
 • Ameryka Indiańska, [w:]  Marcin F. Gawrycki (red.), Dzieje kultury latynoamerykańskiej, PWN Warszawa 2009, s. 141-152.
 • Migracje we współczesnej Kolumbii - charakterystyka ogólna, [w:] Jan E. Zamojski (red.), Migracje. Hiszpańskojęzyczna przestrzeń. Trzy kontynenty, Instytut Historii PAN, Warszawa 2007, s. 58-76. 
 • Narkobiznes w Ameryce Łacińskiej [w:] Marcin F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 193-217.
 • Ruchy społeczne we współczesnej Ameryce Łacińskiej [w:] Marcin F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska wobec globalizacji, Warszawa 2006, s. 36-59.
 • Przyczyny i skutki boomu kokainowego na kontynencie amerykańskim [w:] Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji, wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2000 (Causas y efectos del boom cocalero en America Latina)
 • Polen: Die Antiglobalisierungsbewegung – Charakteristik und Perspektiven Europäisches Bürgerforum No 117 (06/2004);
 • Charakteristik und Perspektiven der Antiglobalisierungsbewegung, „Ost-West Informationen”  (University of  Graz, Austria/FU Berlin) No 3/2003;
 • Die PPS und die radikale Linke, „Ost-West Informationen”  (University of  Graz, Austria/FU Berlin) No 2/2000;
 • The Anti-Globalisation Movement in Poland, „Labour Focus on Eastern Europe” (Oxford, England) December 2004;
 • Parliamentary Elections in Poland 2001: What Next for Self-Defence?, „Labour Focus on Eastern Europe” (Oxford, England) No 69/2001;
 • The left and the president election in Poland 2000, „Labour Focus on Eastern Europe” (Oxford, England) No 4/2000;
 • Od izolacji do integracji. Stosunek Hiszpanii wobec NATO 1948-1998 [w:] Strategia Obronna RP a  Euroatlantyckie Struktury Bezpieczeństwa, (ed.)  Włodzimierz Fehler, Warsaw 2000; (De la isolacion a la integración. La relación entre España y la OTAN en los años 1948-1998).