dr Teresa Sońta-Jaroszewicz

dr

Teresa Sońta-Jaroszewicz

tjjarosz@uw.edu.pl

TERESA5.jpgZAKŁAD HISTORII I KULTURY HISZPANII I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Pełnione funkcje:

2016/2017 członek Wydziałowej Rady Doktorantów

2016/2017 przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału Neofilologii UW

Specjalizacja naukowa:

sztuka, literatura i kultura Ameryki Lacińskiej

Przebieg kariery naukowej:

2019 nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Praca doktorska pt. Casimiro Eiger i jego wpływ na współczesną literature i sztukę kolumbijską.

2012-2018 studia doktoranckie w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

2008 studia podyplomowe w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, praca dyplomowa pt.: Królewska Ekspedycja Botaniczna do Nowej Grenady José Celestino Mutisa i jej wpływ na życie kolonii.

1993 Kurs języka i kultury galisyjskiej na Uniwersytecie Santiago de Compostela

1986 magisterium na Uniwersytecie Warszawskim

Zainteresowania i projekty badawcze:

Sztuka w kulturze Ameryki Łacińskiej, Polacy i Żydzi pochodzenia polskiego w Ameryce Łacińskiej, migracje.

Dyżur mailowy: urlop naukowy rok akademicki 2023/2024

Wybrane publikacje:

Książki:

T. Sońta-Jaroszewicz, Casimiro Eiger - człowiek trzech kultur: polskiej, żydowskiej i kolumbijskiej, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2021

T. Sońta-Jaroszewicz, (red.) Relacje Polska-Kolumbia. Historia i współczesność + CD-ROM, Warszawa 2006.

T. Sońta-Jaroszewicz, (red.) Relaciones entre Polonia y Colombia.Pasado y presente + CD-ROM, Warszawa 2006.

Artykuły:

T. Sońta-Jaroszewicz, Carta de Marc Berkowitz a Casimiro Eiger - vidas paralelas de dos críticos de arte moderno en Brasil y Colombia, [w] P. Bojarska, L. Miletti, M. Piłat Zuzankiewicz, T. Rudowski, (red.) (2024) "Estudios hispánicos ante el reto de las nuevas humanidades", Warszawa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. W druku.

T. Sońta-Jaroszewicz, Los polacos en la lucha por la Independencia del norte de América del Sur, [w] “El sueño bolivariano. Estudios polaco-españoles sobre la Independencia latinoamericana” (ed.) Urszula Ługowska, Biblioteka Iberyjska, Varsovia 2017.

T. Sońta-Jaroszewicz, 'Pausa exótica. Impresiones de guerra y de destierro'. Tułaczka polskich Żydów z Marsylii do Ameryki Południowej w czasie II wojny światowej na podstawie wspomnień Anny Kipper i dokumentów z archiwum Kazimierza Eigera, [w] "Polacy i ich potomkowie w Ameryce Łacińskiej" (red.) Rafał Raczyński, Muzeum Emigracji w Gdyni 2017.

T. Sońta-Jaroszewicz, Religión y política en la vida y en los textos de Casimiro Eiger, un polaco de origen judío, crítico de arte colombiano, [w] “Política y religión en América Latina" (coords. y eds.) Katarzyna Krzywicka, Renata Siuda-Ambroziak, Editorial de la Universidad Maria Curie-Skłodowska, Lublin 2017.

T. Sońta-Jaroszewicz, Huellas polacas en los textos de Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez, “Iberoamericana Quinqueecclesiensis 14”, Pécs 2016.

T. Sońta-Jaroszewicz, Wpływ Casimiro Eigera, polsko-żydowskiego krytyka sztuki, na kształtowanie dziedzictwa kulturowego Kolumbii [w] „Retrospekcja i ochrona dziedzictwa kulturowego” (red.) Samanta Kowalska, Danuta Wańka, Poznań-Kalisz 2015.

T. Sońta-Jaroszewicz, Casimiro Eiger i jego wpływ na współczesną literaturę i sztukę kolumbijską [w] „Stosunki międzynarodowe i wkład Polaków w dziedzictwo kulturowe” red. nauk. Samanta Kowalska, Poznań-Kalisz 2014.

T. Sońta-Jaroszewicz, Militares polacos al servicio de Miranda y Bolívar en la guerra de Independencia ,”Tiempos de América. Revista de Historia, Cultura y Territorio”, Castellón 2009.

Linki do stron zawierajacych pełną bibliografię:

https://pbn.nauka.gov.pl/

Inne istotne informacje:

Autorka i kuratorka wystaw w ISIiI UW oraz w CESLA UW.

Wybrane wystawy:

"Casimiro Eiger, polski Żyd, ojciec współczesnej sztuki kolumbijskiej"

"40 lat minęło...1972-2012" z okazji 40-lecia Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

"Peru-Polska. 90 lat relacji dyplomatycznych"

„Bicentenario” z okazji obchodów 200 lat Niepodległości Ameryki Łacińskiej

"Kaktus w sztuce krajów Ameryki Łacińskiej"

„José Celestino Mutis i Ekspedycja botaniczna do Nowej Grenady 1783-1808”

Galeria portretów "Próceres"