MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: EMOCJE, CIAŁA I MIGRACJE W WYTWORACH KULTURY HISZPAŃSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO XXI WIEKU

PROGRAMA_MEMORIA-ENCARNADA_1.png
PROGRAMA_MEMORIA-ENCARNADA_2a.png

PROGRAM

1-3 czerwca 2017 r. nasz Instytut współzorganizował  Międzynarodową Konferencję zatytułowaną: Memoria encarnadaEmociones, cuerpos y migraciones en la producción cultural hispánica del siglo XXI (Emocje, ciała i migracje w wytworach kultury hiszpańskiego obszaru językowego XXI wieku).

W obliczu toczących się wokół dyskusji na temat pamięci historycznej i teorii afektywnych chcielibyśmy przyjrzeć się zachodzącym między nimi związkom oraz temu, w jaki sposób przejawiają się one w tekstach kultury hiszpańskiego obszaru językowego. Wymienione zagadnienia, intrygujące intelektualnie, znalazły się w ostatnich latach w centrum uwagi nie tylko badaczy, lecz również szerszej publiczności. Zorganizowana przez nas Konferencja wyszła naprzeciw temu zainteresowaniu.

ZAPROSZENIE


CONGRESO "MEMORIA ENCARNADA". EMOCIONES, CUERPOS Y MIGRACIONES EN LA PRODUCCIÓN CULTURAL HISPÁNICA DEL SIGLO XXI

PROGRAMA

El VI Simposio Internacional coorganizado por nuestro Instituto se celebró de 1 a 3 de junio de 2017 en nuestra Universidad. 

El VI Simposio Internacional fue organizado por el grupo de investigación GENIA. Género, Identidad y Discurso en España y América Latina del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia en colaboración con El Centro de Investigación Teoría, Género, Sexualidad (ADHUC), de la Universidad de Barcelona y El Grupo de Investigación Cuerpo y textualidad, de la Universidad Autónoma de Barcelona, El Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, Hamilton College, Xunta de Galicia, El Instituto Cervantes y El Instituto Vasco Etxepare que lleva por título "Memoria encarnada. Emociones, cuerpos y migraciones en la producción cultural hispánica del siglo XXI" y se celebró los días 1, 2 y 3 de junio de 2017 en la Universidad de Varsovia (Polonia).

CONVOCATORIA

PROGRAMA_MEMORIA-ENCARNADA_3.png