Godziny pracy Sekretariatu ds. Pracowniczych w sierpniu

Sekretariat ds pracowniczych w sierpniu  będzie  otwarty dla interesantów od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 - 13:30 (w piątki dzień wewnętrzny)