Komunikat BWZ dot. organizacji II tury ogólnouniwersyteckiej na wyjazdy Erasmus+ 2022/2023

Szanowni Państwo,

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek zatwierdził zasady drugiej tury kwalifikacji na częściowe studia Erasmus (SMS). Druga tura trwać będzie do 14.10.2022 r., jest koordynowana przez Sekcję Erasmus i dotyczy wyjazdów w semestrze letnim 2022/23W drugiej turze NIE mogą brać udziału osoby, które zostały zakwalifikowane w pierwszej turze 2022/23, nawet, jeśli zrezygnują z przyznanego stypendium. Zasady i formularze dot. drugiej tury znajdą Państwo na  http://bwz.uw.edu.pl/studia-2022-2023/Pytania w tej sprawie proszę kierować do p. Ewy Makal-O’Hara lub p. Doroty Wiącek (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 55 24 232 lub 55 24 068).

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

 

Warszawa, dn. 9.09.2022 r.