KOSZYK OGUN WN SEMESTR LETNI

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą OGUN-ów Wydziału Neofilologii „Język, komunikacja, kultura” (ZIP) w semestrze letnim 2022/2023.