MODUŁ NAUCZYCIELSKI - JĘZYK PORTUGALSKI

modul-port.PNG

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowego modułu dydaktycznego, który kształci przyszłych nauczycieli języka portugalskiego! Kurs umożliwia absolwentom uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania w szkołach oraz placówkach oświatowych (publicznych i prywatnych). Uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, emisji głosu, podstaw dydaktyki oraz dydaktyki szczegółowej, a także niezbędną praktykę pedagogiczną. Dołącz do naszej społeczności w nowym roku akademickim 2024/ 2025