OSTATNIE POŻEGNANIE PANI KINGI SABIK-JÓZEFOWICZ

 
 

 

Córki

 

Panu Profesorowi
Kazimierzowi Sabikowi

 

 

Iberyści Uniwersytetu Warszawskiego