PISMO OD PRZEWODNICZĄCEGO RADY DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ

Prosimy o zapozanie się z pismem od Przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej prof. Węgrzyna dotyczącym zmian strukturalnych i organizacyjnych w jednostkach naukowych,
także w obszarze spraw związanych z rozwojem kadry naukowej.

Rada sprawuje nadzór nad przebiegiem postępowań awansowych procedowanych zgodnie z nową ustawą, których wszczynanie rozpocznie się od października 2019 roku.