PRZEKSZTAŁCENIE ZAKŁADU JĘZYKA I KULTURY LUZO-BRAZYLIJSKIEJ

Uprzejmie informujemy, że na mocy zarządzenia Dziekana Wydziału Neofilologii z dnia 29 maja 2020 r., przekształceniu uległ  Zakład Języka i Kultury Luzo-brazylijskiej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW.

Z dniem 1 czerwca br. na jego bazie powstały dwa zakłady: Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Krajami Języka Portugalskiego i Zakład Brazylianistyki. Dziekan powołała także pierwszych Kierowników nowopowstałych zakładów. Zostali nimi: dr hab. Renata Díaz-Szmidt  i dr hab. Jerzy Mazurek.


Gostaríamos de informar aos interessados que, conforme a portaria do Decano da Faculdade de Novas Filologias, de 29 de maio de 2020, o Departamento de Língua e Cultura Luso-Brasileira do Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos da Universidade de Varsóvia foi desmembrado em dois departamentos. No dia 1º de junho de 2020 entrou em vigor a portaria que institui a criação do Departamento de Estudos Interdisciplinares dos Países de Língua Portuguesa e do Departamento de Estudos Brasileiros. O reitor da Universidade de Varsóvia também nomeou os primeiros coordenadores dos departamentos recém-criados. Foram nomeados para a coordenação dos respectivos departamentos os professores dr hab. Renata Díaz-Szmidt e dr hab. Jerzy Mazurek.