REJESTRACJA NA ZAJĘCIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/22

Szanowni Państwo,

informujemy, że 1. tura rejestracji na przedmioty semestru zimowego 2021/2022 rozpoczyna się 20.06, godz. 9:00 i kończy 27.06, godz. 23:59.

Informujemy również, że zostały wprowadzone ograniczenia jeśli chodzi o ilość zajęć do wyboru, na które można się jednocześnie zarejestrować. Wynosi ona:

- 4 - zajęcia do wyboru dla studentów 1 st.

- 8 - zajęcia do wyboru dla studentów 2 st.

Jeśli z jakiegoś powodu chcieliby Państwo zrealizować w semestrze większą ilość zajęć do wyboru, to jest taka możliwość, jeśli zostaną wolne miejsca w grupach. Wówczas, po zakończeniu wszystkich tur rejestracji, należy mailowo skontaktować się z p. Grażyną Kurzyną, z kopią do Kierownika Studiów. 

Osoby planujące na 3. roku studiów rozpocząć realizację modułu dydaktycznego, prosimy o kontakt z sekretariatem i zgłoszenie tego faktu. 

Jednocześnie informujemy, że rozpoczęła się już rejestracja żetonowa na przedmioty pedagogiczne realizowane na Wydz. Pedagogicznym, które stanowią część obowiązkowego programu modułu nauczycielskiego.