Samorząd Doktorantów

Samorząd doktorantów UW

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Instytutu:

mgr Kamil Seruga

 

www.academicjobseu.com