Studia I stopnia - specjalność portugalska

PLAN STUDIÓW

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
Godz.
Forma
ECTS
PNJP
780
ćw
45
Historia Portugalii
90
ćw/w
10
Historia Brazylii i PALOP
90
ćw/w
9
Literatura Portugalska
120
ćw/w
10
Literatura Brazylijska
90
ćw/w
7
Literatura PALOP
60
ćw/w
8
Kultura Regionów PT i BR
60
k.
7
Wstęp do Studiów Portugalistycznych
60
k.
8
Fonetyka
30
w
2
GOJP
30
w/ćw
2
Wiedza o Literaturze
30
k
3
Pisanie akademickie
30
ćw
2
Językoznawstwo
15
w
2
Technologie Informacyjne
30
 ćw
2
BHP+POWI
8
 
1
Szkolenie Biblioteczne
2
 
0
SUMA
1525
 
118
PRZEDMIOTY DO WYBORU
Zajęcia do wyboru językoznawcze/kulturoznawcze/literaturoznawcze/historyczne
180
ćw
24
Lektoraty
240
ćw
8
Egzamin lektorat
 
 
2
OGUNY
 
ćw/w/k
9
Sem lic i przygotowanie pracy
60
k
16
W-F
90
ćw
3
SUMA
 
 
62
570
% [70/30 [l. ECTS]
Całość
2095
0,6611
 
PODZIAŁ NA SEMESTRY
 
I ROK
Nazwa przedmiotu
Godz
ECTS
PNJP
300
19
Historia Portugalii
60
7
Fonetyka
30
2
Kultura Regionów PT i BR
60
7
Wstęp do Studiów Portugalistycznych
60
8
Wiedza o Literaturze
30
3
Językoznawstwo
15
2
BHP+POWI
8
1
Szkolenie Biblioteczne
2
0
Lektoraty
120
4
Historia Brazylii i PALOP
30
3
Technologie Informacyjne
30
2
WF
60
2
Razem
805
60
 
I SEMESTR
Nazwa przedmiotu
Godz
ECTS
PNJP
150
9,5
Historia Portugalii
30
3,5
Fonetyka
30
2
Kultura Regionów PT i BR
30
3,5
Wstęp do Studiów Portugalistycznych
30
4
Wiedza o Literaturze
30
3
Językoznawstwo
15
2
BHP+POWI
8
1
Szkolenie Biblioteczne
2
0
Lektoraty
60
2
WF
30
1
Razem
415
31,5
 
II SEMESTR
Nazwa przedmiotu
Godz
ECTS
PNJP
150
9,5
Historia Portugalii
30
3,5
Historia Brazylii i PALOP
30
3
Kultura Regionów PT i BR
30
3,5
Wstęp do Studiów Portugalistycznych
30
4
Technologie Informacyjne
30
2
Lektoraty
60
2
WF
30
1
Razem
390
28,5
 
II ROK
Nazwa przedmiotu
Godz
ECTS
PNJP
240
13
Historia Portugalii
30
3
Historia Brazylii i PALOP
60
6
GOJP
30
2
Literatura PALOP
60
8
OGUN
 
9
Zajęcia do wyboru językoznawcze/kulturoznawcze/literaturoznawcze/historyczne
90
12
WF
30
1
Egzamin lektorat
 
2
Lektoraty
120
4
Razem
660
60
 
III SEMESTR
Nazwa przedmiotu
Godz
ECTS
PNJP
120
6,5
Historia Portugalii
30
3
Historia Brazylii i PALOP
30
3
GOJP
30
2
Literatura PALOP
30
4
OGUN
 
4,5
Zajęcia do wyboru językoznawcze/kulturoznawcze/literaturoznawcze/historyczne
30
4
Lektoraty
60
2
WF
30
1
Razem
330
30
 
IV SEMESTR
Nazwa przedmiotu
Godz
ECTS
PNJP
120
6,5
Historia Brazylii i PALOP
30
3
Literatura PALOP
30
4
Zajęcia do wyboru językoznawcze/kulturoznawcze/literaturoznawcze/historyczne
60
8
Lektoraty
60
2
Egzamin lektorat
 
2
OGUN
 
4,5
Razem
300
30
 
III ROK
Nazwa przedmiotu
Godz
ECTS
PNJP
240
13
Literatura Portugalska
120
10
Literatura Brazylijska
90
7
Zajęcia do wyboru językoznawcze/kulturoznawcze/literaturoznawcze/historyczne
90
12
Pisanie akademickie
30
2
Sem lic i przygotowanie pracy
60
16
Razem
630
60
 
V SEMESTR
Nazwa przedmiotu
Godz
ECTS
PNJP
120
6,5
Literatura Portugalska
60
5
Literatura Brazylijska
45
3,5
Zajęcia do wyboru
60
8
Sem lic i przygotowanie pracy
30
8
Razem
315
31
 
IV SEMESTR
Nazwa przedmiotu
Godz
ECTS
PNJP
120
6,5
Literatura Brazylijska
45
3,5
Literatura Portugalska
60
5
Zajęcia do wyboru językoznawcze/kulturoznawcze/literaturoznawcze/historyczne
30
4
Sem lic
30
8
Pisanie akademickie
30
2
Razem
315
29