ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI ERASMUS+ 2021/2022 (wyniki II tury) - CO DALEJ? WAŻNE INFORMACJE!

Szanowni Państwo,

w dniu 16 marca 2021 r. została zamknięta wewnętrzna rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

W załączniku publikujemy listę osób wstępnie* zakwalifikowanych (44) oraz listę miejsc, które pozostały wolne.

*(Wg Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe: „Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię o przyjęciu na studia oraz do czasu podpisania umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim”).

_____________________________________________________________________________

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zawartymi w tym ogłoszeniu informacjami.

Nie ma już możliwości ubiegania się o wyjazd przez osoby, które nie złożyły dotychczas dokumentów.

W dniu 17 marca 2021 r. dane osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazdy zostaną wprowadzone do systemu USOS.

W związku z powyższym do dnia 16 marca 2021 r. do godz. 23:59:59 bardzo prosimy o przesłanie na adres mailowy erasmus.iber@uw.edu.pl informacji na temat ewentualnych rezygnacji z wyjazdu lub zmian w zakresie wstępnie przyznanego miejsca wyjazdu (w ramach wolnych miejsc na uczelniach zagranicznych) oraz okresu wyjazdu (wynikającego z umowy z daną uczelnią partnerską). Prosimy o indywidualną weryfikację poprawności informacji figurujących na załączonej liście z wynikami rekrutacyjnymi, a w przypadku ewentualnych nieprawidłowości - o stosowne zgłoszenie mailowe. Przypominamy, że osoby, którym przyznano wstępnie wyjazd na jeden semestr i nie dokonały dotąd stosownego zgłoszenia, będą automatycznie zakwalifikowane na wyjazdy w semestrach podanych w załączonej liście [z wyjątkiem studentów obecnego III roku lub IV roku (SFK) studiów I stopnia, którym przysługuje wyjazd wyłącznie w semestrze letnim]. Jeśli są nadal osoby, które chciałyby zmienić termin wyjazdu, prosimy o przesłanie takiej informacji drogą mailową we wskazanym wyżej terminie.

Po wprowadzeniu danych dotyczących wyjazdów przez koordynator ds. mobilności w dniu 17 marca 2021 r., osoby wstępnie zakwalifikowane będą miały obowiązek uzupełnienia w systemie USOS szeregu danych na swój temat. Szczegółowe instrukcje, co dokładnie należy zrobić zostaną zawarte w ogłoszeniu, które opublikujemy na stronie Instytutu w dniu 17 marca 2021 r. Czas na wprowadzenie wspomnianych danych będzie bardzo krótki. Termin graniczny to piątek 19 marca 2021 r., godz. 23:59:59.

 

Lista rezerwowa (stan na dzień 16.03.2021 r.)
Lp. Nazwisko i imię: Uzasadnienie:
1. Pruchniewicz Aleksandra wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

Warszawa, dn. 16.03.2021 r.