ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI ERASMUS+ 2023/2024 (wyniki II tury) - CO DALEJ? WAŻNE INFORMACJE!

Szanowni Państwo,

w dniu 10 marca 2023 r. została zamknięta wewnętrzna rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024.

W załączniku publikujemy listę osób wstępnie* zakwalifikowanych (56) wraz z listą miejsc, które pozostały wolne.

*(Wg Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe: „Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię o przyjęciu na studia oraz do czasu podpisania umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim”).

_____________________________________________________________________________

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zawartymi w tym ogłoszeniu informacjami.

Nie ma już możliwości ubiegania się o wyjazd przez osoby, które nie złożyły dotychczas dokumentów.

Jeszcze dziś, tj. 10 marca 2023 r., dane osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazdy zostaną wprowadzone do systemu USOS.

W związku z powyższym do dziś 10 marca 2023 r. do godz. 20:00 bardzo prosimy o przesłanie na adres mailowy erasmus.iber@uw.edu.pl informacji na temat ewentualnych rezygnacji z wyjazdu lub zmian w zakresie wstępnie przyznanego miejsca wyjazdu (w ramach wolnych miejsc na uczelniach zagranicznych) oraz okresu wyjazdu (wynikającego z umowy z daną uczelnią partnerską). Prosimy o indywidualną weryfikację poprawności informacji figurujących na załączonej liście z wynikami rekrutacyjnymi, a w przypadku ewentualnych nieprawidłowości - o stosowne zgłoszenie mailowe. Przypominamy, że osoby, którym przyznano wstępnie wyjazd na jeden semestr i nie dokonały dotąd stosownego zgłoszenia, będą automatycznie zakwalifikowane na wyjazdy w semestrach podanych w załączonej liście [z wyjątkiem studentów obecnego 3 roku studiów I stopnia, którym przysługuje wyjazd wyłącznie w semestrze letnim]. Jeśli są nadal osoby, które chciałyby zmienić termin wyjazdu, prosimy o przesłanie takiej informacji drogą mailową we wskazanym wyżej terminie.

Po wprowadzeniu danych dotyczących wyjazdów przez koordynator ds. mobilności w dniu 10 marca 2023 r., osoby wstępnie zakwalifikowane będą miały obowiązek uzupełnienia w systemie USOS szeregu danych na swój temat. Szczegółowe instrukcje, co dokładnie należy zrobić zostaną zawarte w ogłoszeniu, które opublikujemy na stronie Instytutu jutro, tj. w sobotę 11 marca 2023 r. Czas na wprowadzenie wspomnianych danych będzie bardzo krótki. Termin graniczny to poniedziałek 13 marca 2023 r., godz. 23:59:59.

Lista rezerwowa (stan na dzień 10.03.2023 r.)
Lp.       Imię i nazwisko:     

Uzasadnienie:

1. Kinga Kowalczyk wyczerpana lista priorytetów; nie można przyznać wyjazdu zgodnie z preferencjami
2. Paulina Jedut wyczerpana lista priorytetów; nie można przyznać wyjazdu zgodnie z preferencjami
Lista osób, które nie zostały uwzględnione w kwalifikacji z powodów formalnych (stan na dzień 10.03.2023 r.)
Lp. Imię i nazwisko: Uzasadnienie:
1. Hlib Kudlai brak spełnienia warunków formalnych
2. Izabella Laskowiecka zbyt niska średnia ocen
3. Lena Dudra zbyt niska średnia ocen

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

Warszawa, dn. 10.03.2023 r.