ZAKŁAD JĘZYKA I KULTURY LUZO-BRAZYLIJSKIEJ

iberystyka_logo.jpg

Uprzejmie informujemy, że na mocy zarządzenia Dziekana Wydziału Neofilologii z dnia 29 maja 2020 r., przekształceniu uległ  Zakład Języka i Kultury Luzo-brazylijskiej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW.

Z dniem 1 czerwca br. na jego bazie powstały dwa zakłady: Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Krajami Języka Portugalskiego i Zakład Brazylianistyki. Dziekan powołała także pierwszych Kierowników nowopowstałych zakładów. Zostali nimi: dr hab. Renata Díaz-Szmidt  i dr hab. Jerzy Mazurek.


Gostaríamos de informar aos interessados que, conforme a portaria do Decano da Faculdade de Novas Filologias, de 29 de maio de 2020, o Departamento de Língua e Cultura Luso-Brasileira do Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos da Universidade de Varsóvia foi desmembrado em dois departamentos. No dia 1º de junho de 2020 entrou em vigor a portaria que institui a criação do Departamento de Estudos Interdisciplinares dos Países de Língua Portuguesa e do Departamento de Estudos Brasileiros. O reitor da Universidade de Varsóvia também nomeou os primeiros coordenadores dos departamentos recém-criados. Foram nomeados para a coordenação dos respectivos departamentos os professores dr hab. Renata Díaz-Szmidt e dr hab. Jerzy Mazurek.

 

Tags: 

Spotkanie portugalistycznego koła tłumaczeniowego

Zapraszamy na pierwsze w Roku Akademickim 2017/2018 spotkanie

koła tłumaczeniowego Amor-não-me-deixes.

Mówisz po portugalsku? 

A może dopiero uczysz się tego języka? 

Chcesz sprawdzić się w tłumaczeniu albo poćwiczyć swój warsztat translatorski? 

Brać udział w ciekawych projektach?  

Dołącz do Portugalistycznego Koła Tłumaczeniowego “Amor-não-me-deixes”!  

Potomkowie Polaków w Brazylii - Historia, Kultura, Tożsamość

ZAPROSZENIE / CONVITE

na

PANEL AKADEMICKI/ SESSÃO ACADÊMICA

Potomkowie Polaków w Brazylii - Historia, Kultura, Tożsamość
Descendentes dos Poloneses no Brasil - História, Cultura, Identidade

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski
16.10.2017, ul.Dobra 55, sala 1.007

Spotkanie z Júlio Gomesem o przekładzie poezji Wisławy Szymborskiej na portugalski

Zapraszamy na spotkanie Szymborska i inni - Poezja i Dostępność, które odbędzie się w najbliższą środę (7.06) w sali 217 o g.13. Jest to preludium do obchodów czterdziestolecia Portugalistyki w ISIiI UW. Swoim doświadczeniem w przekładzie poezji podzieli się z nami dr Júlio Gomes, dawny pracownik ISIiI oraz tłumacz poezji Wisławy Szymborskiej na język portugalski.

 

Spotkanie z poezją tłumaczoną

1.06. (czwartek) zapraszamy do s.3.017 (Dobra 55) w godzinach 13:15 - 14:45 na prezentację dwujęzycznej publikacji (polsko-portugalskiej) pt. Diálogos no feminino / Dialogi kobiece: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – Florbela Espanca pod red. Beaty Cieszyńskiej, Fabio Mario da Silvy, Anny Kalewskiej, Marii Lúcii Dal Farry i Gabriela Borowskiego (Lizbona – Warszawa 2017).

Páginas