WSPÓŁPRACA NAUKOWA

 

zdjęcie studentówNasz Instytut uczestniczy w rozmaitych programach współpracy naukowej zarówno krajowej jak i międzynarodowej z różnymi Uniwersytetami oraz instytucjami.

Instytut uczestniczy w wymianie stypendialnej, studentów, doktorantów i pracowników naukowych w ramach europejskiego programu Erasmus, współpracując z Uniwersytetami portugalskimi i hiszpańskimi, oraz w krajowym projekcie międzyuczelnianej wymiany MOST.

Jednocześnie studenci studiów magisterskich, doktoranckich oraz pracownicy naukowi naszego Instytutu, przy jego wsparciu, uczestniczy w wymianie stypendialnej w ramach stypendiów rządowych i umów rektorskich. Stypendia rządowe obejmują wakacyjne i całoroczne wyjazdy do Portugalii i Hiszpanii oraz do krajów Ameryki Łacińskiej. Instytut rozwija także współpracę naukową z uniwersytetami na mocy umów rektorskich. W ramach takich umów przeprowadzane są międzynarodowe przewody doktorskie Doktoratów Europejskich oraz program europejskich studiów magisterskich Master Erasmus Mundus ECUAL.

Pracownicy Instytutu rozwiają wspólne projekty naukowe, współpracując z rozmaitymi instytucjami naukowymi zarówno międzynarodowymi jak i krajowymi.

Także część lektoratów języków nauczanych w naszym Instytucie prowadzonych jest w ramach umów międzynarodowych z instytucjami odpowiedzialnymi za politykę językową.

Instytut brał także udział w projekcie staży tłumaczeniowych, które nasi studenci odbyli w Hiszpanii w ramach Programu Leonardo da Vinci.