STUDIES

CANDIDATESStudia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego są dwustopniowe, tj. trzyletnie studia licencjackie kontynuowane są w toku dwuletnich studiów magisterskich. Na obu stopniach Instytut oferuje studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (wieczorowe).
 

STUDENTSW trakcie studiów w naszym Instytucie prócz praktycznej nauki języka hiszpańskiego i portugalskiego, której poświęca się wiele uwagi i godzin dydaktycznych, nauczane są przedmioty takie, jak historia, geografia i literatura oraz sztuka filmowa krajów hispano- i portugalskojęzycznych, literaturoznawstwo, dydaktyka, teoria i praktyka tłumaczenia i wiele innych.

PH. D. CANDIDATESNasz Instytut oferuje także możliwość zgłębiania takich zagadnień na trzecim etapie studiów, gdyż bierze także udział w prowadzeniu studiów doktoranckich Wydziału Neofilologii. Studia te dają możliwość uzyskania stopnia doktora w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa.