IDUB IV.2.2. Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczych – wyjazdy badawcze dla studentów i doktorantów – edycja 2

Uprzejmie informujemy, że została ogłoszona druga edycja konkursu w ramach IDUB -Działanie IV.2.2. „Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczych” – wyjazdy badawcze dla studentów i doktorantów UWZ zasadami konkursu można zapoznać się na stronie IDUB.

Główne zasady finansowania:

  1. Wnioskodawcami mogą być wyłącznie studenci i doktoranci UW, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazdy na studia częściowe w ramach jednego z trzech konkursów programów stypendialnych realizowanych na UW:
    1. oferty stypendialnej wynikającej z ogólnouniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy koordynowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą (dalej „BWZ”) (umowy bilateralne),
    2. programu Erasmus+ „Mobilność edukacyjna – kraje programu w ramach KA131”: wyjazdy na studia częściowe wyłącznie do uczelni partnerskich 4EU+: Uniwersytet Karola (Czechy); Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy);  Uniwersytet Paris-Panthéon-  Assas (Francja); Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja); Uniwersytet Kopenhaski (Dania); Uniwersytet w Mediolanie (Włochy),
    3. programu Swiss European Mobility Programme – SEMP wyjazdy na studia częściowe wyłącznie do uczelni 4EU+: Uniwersytet Genewski (Szwajcaria).
  2. Dofinansowanie wynosić będzie równowartość do 6 diet pobytowych miesięcznie, przy pełnych miesiącach pobytu, liczonych po kursie z dnia ogłoszenia konkursu podczas całego pobytu za granicą. W przypadku niepełnych miesięcy diety powinny być naliczane w sposób podany w Zasadach.
  3. Uczestnicy oferty stypendialnej (punkt 2.1.a) wynikającej z ogólnouniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy koordynowanych przez BWZ (umowy bilateralne) mogą otrzymać jednorazowe dofinansowanie kosztów podróży na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów podróży (bilety i potwierdzenie dokonania płatności), jednakże w wysokości nie większej niż wynika to z przedstawionego poniżej kalkulatora odległości KE – w przeliczeniu na PLN po średnim kursie NBP z dnia ogłoszenia naboru.
  4. Wysyłająca jednostka organizacyjna otrzymuje dodatkowe środki w wysokości 600 zł miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną każdego wyjazdu badawczego. Rozliczenie środków otrzymanych przez jednostkę na obsługę administracyjną następuje po kosztach rzeczywiście poniesionych (wykazanych w rozliczeniu finansowym).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z p. Joanną Wiszniewską-Owerko z BWZ UW: 

tel.: +48 22 55 24 078, joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl