Rekrutacja na rok akademicki 2020/21

Zdjęcie kandydatów

Szanowni Kandydaci

Na niniejszej stronie znajdziecie podstawowe informacje dot. studiów w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW i przebiegu procesu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia.

W związku z licznymi pytania związanymi z formułą nauczania w roku akademickim 2020/21, prosimy o zapoznanie się z artykułem opublikowanym na stronie Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.uw.edu.pl/mieszany-system-ksztalcenia-w-semestrze-zimowym-2020-2021/

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zaprasza na studia na kierunkach:

IBERYSTYKA: HISPANISTYKA

Iberystyka: hispanistyka to trzyletnie, stacjonarne studia licencjackie, przygotowujące, między innymi, do wykonywania zawodu tłumacza, nauczyciela języka hiszpańskiego, dyplomaty, badacza kultury, oraz do pracy w firmach i instytucjach hiszpańskojęzycznych na całym świecie. Absolwenci, poza płynną znajomością języka hiszpańskiego, zdobędą wiedzę na temat kultury, historii i literatury krajów hiszpańskojęzycznych. W ramach studiów oferujemy różne poziomy nauczania języka hiszpańskiego, od podstawowego po zaawansowany.

IBERYSTYKA: PORTUGALISTYKA

Iberystyka: portugalistyka to trzyletnie, stacjonarne studia licencjackie, kształcące specjalistów z zakresu języka i kultury krajów języka portugalskiego. Portugaliści i brazylianiści są specjalistami, których często poszukują firmy zajmujące się współpracą z krajami portugalskojęzycznymi. Poza umiejętnościami językowymi, studia portugalistyczne zapewniają również gruntowne wykształcenie w zakresie kultury, historii oraz literatury studiowanych obszarów.

HISPANISTYKA STOSOWANA

Hispanistyka stosowana to trzyletnie, niestacjonarne (odpłatne)studia licencjackie, w ramach których absolwenci uzyskują kompetencje na poziomie C1 z języka hiszpańskiego, mimo iż naukę języka zaczynają od poziomu początkującego. Zajęcia odbywają się w większości w godzinach popołudniowych by umożliwić studentom podjęcie pracy w godzinach porannych. Praktyczny charakter nauczania zapewniony jest dzięki naciskowi na przedmioty językoznawcze i naukę języka hiszpańskiego, choć program studiów obejmuje również przedmioty z zakresu kultury, które zapewniają studentom podstawy z zakresu literatury, historii i kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego. Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w zawodach związanych z posługiwaniem się językiem hiszpańskim, również w krajach, w których język hiszpański jest językiem ojczystym, a więc nie tylko w Hiszpanii, lecz także w niemal całej Ameryce Łacińskiej.

FILOLOGIA IBERYJSKA

Filologia iberyjska to dwuletnie stacjonarne studia magisterskie, dzięki którym studenci pogłębiają wiedzę dotyczącą krajów hiszpańskiego lub portugalskiego obszaru językowego oraz umiejętności w posługiwaniu się językiem hiszpańskim lub portugalskim na poziomie jego rodzimych użytkowników. Studia dają możliwość nabycia szerokiej wiedzy z zakresu realiów świata hiszpańsko lub portugalskojęzycznego. Absolwent filologii iberyjskiej przygotowany jest do pracy w zawodach, które wymagają obszernych kompetencji nie tylko z zakresu studiowanych języków, ale też wiedzy dotyczącej kultury studiowanych obszarów., Ukończenie studiów na tym kierunku pozwala na podjęcie pracy w zawodach powiązanych z mediami, dyplomacją, edukacją, tłumaczeniami i instytucjami kultury i nauki. W ramach studiów studenci mogą skorzystać z dwóch fakultatywnych ścieżek : modułu dydaktycznego (nadającego uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkolnictwie publicznym) i modułu dodatkowego języka iberyjskiego (język hiszpański dla portugalistów i język portugalski dla hispanistów)

Komisja Rekrutacyjna:
 
dr Maria Boguszewicz - Przewodnicząca
dyżury: poniedziałki 13:00-14:00, sala 217, ul. Oboźna 8;
(10.08.2020 dyżur odwołany)
 
dr Teresa Sońta-Jaroszewicz

dyżury:czwartki 10:00-11:00, sala 217; (urlop w dniach 10 - 23 sierpnia).

dr Martín Testa                                                                                                                             dyżury: piątki 10:00-11:00, sala 217

Pełnomocnik do Spraw Rekrutacji:

dr Magdalena Brykczyńska 
Od 13 lipca dyżury będą odbywały się w budynku przy ulicy Oboźnej 8, w sali 217.
Najbliższy dyżur będzie miał miejsce w środę 5 lipca, w godzinach 12:00-14:00.
urlop w dniach: 8-16 sierpnia, 7-15 września.
W razie konieczności nawiązania pilnego kontaktu, proszę o telefon.
 

 

  • ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA I POLUBIENIA NASZEGO FACEBOOKA!

    https://pl-pl.facebook.com/iberystykauw

  • TUTAJ MOGĄ PAŃSTWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW:

    https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/programy-studi%C3%B3w

  • PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI REJESTRACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW:

    https://irk.uw.edu.pl/pl/

  • PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z LISTĄ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

    http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

 

STUDIA I STOPNIA
STUDIA I STOPNIA


STUDIA II STOPNIA

Estimados Candidatos a los estudios de segundo ciclo (studia II stopnia)

Les informamos que los procedimientos de la admisión se llevan a cabo en español/ portugués, asi como las clases se imparten en estos idiomas. Para recibir más información, pónganse en contacto con la Comisión de la Admisión de Candidatos: rekrutacja.iber@uw.edu.pl

Non polish speaking Candidates:

Please, contact us personally or write us an email. We will gladly answer all your questions.