Rekrutacja na rok akademicki 2019/20

Zdjęcie kandydatów

Szanowni Kandydaci

Na niniejszej stronie znajdziecie podstawowe informacje dot. studiów w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW i przebiegu procesu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia.

 

Pełnomocnik do Spraw Rekrutacji:

dr Magdalena Brykczyńska 
tel.: +48 882-113-003
dyżury: piątek 8:00-9:00, sala 220, ul. Oboźna 8.
W razie konieczności nawiązania pilnego kontaktu, proszę o telefon.
Możliwe są konsultacje indywidualne poza godzinami dyżuru.
 
 

STUDIA I STOPNIA
STUDIA I STOPNIA


STUDIA II STOPNIA

Kontakt: rekrutacja.iber@uw.edu.pl

Estimados Candidatos a los estudios de segundo ciclo (studia II stopnia)

Les informamos que los procedimientos de la admisión se llevan a cabo en español/ portugués, asi como las clases se imparten en estos idiomas. Para recibir más información, pónganse en contacto con la Comisión de la Admisión de Candidatos: rekrutacja.iber@uw.edu.pl

Non polish speaking Candidates:

Please, contact us personally or write us an email. We will gladly answer all your questions.