PUBLIKACJA PLANU ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/21

Informujemy o  publikacji w USOS planu zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Sale, w których będa się odbywać zajęcia mogą się zmienić albo zajęcia będą w trybie zdalnym.

 

Jak zobaczyć plan zajęć na semestr letni 2020/21 semestralny/tygodniowy w USOSie - INSTRUKCJA

Klikamy na pole KATALOG, a następnie w napis PRZEDMIOTY.

 W polu PLAN GRUPY PRZEDMIOTÓW  wpisujemy kod naszego Instytutu – 3305

Wybieramy pozycję nr.1 – Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich i klikamy WYBIERZ I KONTYNUUJ.

Pojawi się lista planów zajęć i przedmiotów.

Wybieramy plan zajęć dla wybranego roku i specjalności i klikamy LISTA PRZEDMIOTÓW.

Z listy PLANY ZAJĘĆ GRUPY PRZEDMIOTÓW (zielone okno) wybieramy PLAN PRZECIĘTY W WYBRANYM PRZEDZIALE DAT. Po kliknięciu pojawi aktualny plan semestralny.

Po wybraniu w okienku POKAŻ PRZEDIAŁY przedziału 2021-02-22 - 2021-06-13 pojawi się plan na semestr letni 2020/21

Można również zaznaczyć POKAŻ ZAAWNASOWANE USTAWIENIA, wtedy po kliknięciu pojawi się możliwość pokazania:

  • godziny rozpoczęcia
  • typu zajęć (skrót)
  • numeru grupy (po kliknięciu)
  • nazwy przedmiotu
  • kodu przedmiotu
  • numeru sali
  • listy prowadzących

Dla lepszego wyglądu na ekranie  - GIF(2x) lub HTML.

Drukowanie planu najlepiej przy przy zaznaczonych opcjach:  GIF (2x), do druku, druk16cm szerokości  Ctrl + P lub ikona drukarki (przy pionowej orientacji wydruku). Można skierować na PDFCreator i zpisac w pliku PDF.

Ostatnie litery kodów przedmiotów wskazują na ich rodzaj np.;

…-U   przedmioty do wyboru dla 2 stopnia

…-01  przedmioty do wyboru dla 1 stopnia

…-SEM-LIC

…-SEM-MGR

 

Plan zajęć  obowiązujący w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA: prosimy o sprawdzenie w informacji na temat programów studiów i sposobu wyboru zajęć fakultatywnych.
LEGENDA
sale trzycyfrowe, lab. 6, Alcázar, Śląska  - ul. Oboźna 8
sale czterocyfrowe - ul. Dobra 55
sale z oznaczeniem literowym - Audytorium Maximum, kampus centralny

Plan_legenda.jpg