PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2023/24

Informujemy o  publikacji w USOS planu zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024. Sale, w których będa się odbywać zajęcia mogą się zmienić. 

Pierwsza tura rejestracji na zajęcia: 19.12.2023 - 24.12.2023.

Początek rejestracji na zajęcia obowiązkowe: godz. 21:00

Początek rejestracji na zajęcia do wyboru: godz. 21:30

STUDIA I STOPNIA

   
STUDIA II STOPNIA: prosimy o sprawdzenie w informacji na temat programów studiów i sposobu wyboru zajęć fakultatywnych.

PLAN NA SEMESTR ZIMOWY 2023/24

STUDIA I STOPNIA

   
STUDIA II STOPNIA: prosimy o sprawdzenie w informacji na temat programów studiów i sposobu wyboru zajęć fakultatywnych.

Jak zobaczyć plan zajęć na semestr zimowy 2022/23 semestralny/tygodniowy w USOSie INSTRUKCJA:

Klikamy na pole KATALOG, a następnie w napis PRZEDMIOTY.

 W polu PLAN GRUPY PRZEDMIOTÓW  wpisujemy kod naszego Instytutu – 3305

Wybieramy pozycję nr.1 – Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich i klikamy WYBIERZ I KONTYNUUJ.

Pojawi się lista planów zajęć i przedmiotów.

Wybieramy plan zajęć dla wybranego roku i specjalności i klikamy LISTA PRZEDMIOTÓW.

Z listy PLANY ZAJĘĆ GRUPY PRZEDMIOTÓW (zielone okno) wybieramy PLAN PRZECIĘTY W WYBRANYM PRZEDZIALE DAT. Po kliknięciu pojawi aktualny plan semestralny.

Po wybraniu w okienku POKAŻ PRZEDZIAŁY przedziału 2022-10-01 - 2023-01-30 pojawi się plan na semestr zimowy 2022/23.

Plan tygodniowy można sprawdzić ustawiając np. daty 2022-10-03 - 2022-10-09.

Można również zaznaczyć POKAŻ ZAAWANSOWANE USTAWIENIA, wtedy po kliknięciu pojawi się możliwość pokazania:

  • godziny rozpoczęcia
  • typu zajęć (skrót)
  • numeru grupy (po kliknięciu)
  • nazwy przedmiotu
  • kodu przedmiotu
  • numeru sali
  • listy prowadzących

Dla lepszego wyglądu na ekranie  - GIF(2x) lub HTML.

Drukowanie planu najlepiej przy przy zaznaczonych opcjach:  GIF (2x), do druku, druk16cm szerokości  Ctrl + P lub ikona drukarki (przy pionowej orientacji wydruku). Można skierować na PDFCreator i zpisac w pliku PDF.

Ostatnie litery kodów przedmiotów wskazują na ich rodzaj np.;

…-U   przedmioty do wyboru dla 2 stopnia

…-01  przedmioty do wyboru dla 1 stopnia

…-SEM-LIC

…-SEM-MGR