Zwolnienie p. dr hab. Zuzanny Jakubowskiej-Vorbrich

Uprzjemie informujemy, że p. dr hab. Zuzanna Jakubowska-Vorbrich, w dn. 27.01.2023 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim.