mgr Anna Korsak-Suska

ania korsak.jpg

mgr Anna Korsak-Suska

Doktorantka ISIiL od 2013 r.

Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Perlina.

Specjalizacja naukowa:

socjologia polityki, socjolingwistyka, kulturoznawstwo

Przebieg kariery naukowej:

Jest absolwentką Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW, gdzie ukończyła kolejno studia I stopnia (2008) i II stopnia ze specjalizacją w zakresie socjologii polityki (2010). W czasie studiów pracowała jako ankieter, zajmowała się pozyskiwaniem danych w  badaniach ilościowych. W 2010 r. ukończyła także studia magisterskie w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, gdzie uzyskała stopień magistra na kierunku Kulturoznawstwo (specjalizacja Ameryka Łacińska). Obie prace dyplomowe poświęciła problematyce państw latynoamerykańskich. Badania z dziedziny socjologii polityki dotyczyły zjawiska przymusowej migracji o charakterze politycznym z Argentyny do Hiszpanii w czasach argentyńskiej dyktatury wojskowej. Studia latynoamerykanistyczne zakończyła pracą, która stanowi analizę funkcjonowania systemu politycznego Wenezueli za prezydentury Hugo Cháveza.

Zainteresowania i projekty badawcze:

socjolingwistyka, socjologia polityki, język w jego społeczno-politycznym otoczeniu, relacje język — naród — państwo

Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą sytuacji socjolingwistycznej i polityce językowej Hiszpanii.

Publikacje:

„Dialekt a język. Czynniki kształtujące rzeczywistość językową na przykładzie budowy statusu języka kastylijskiego" [w:] Białostockie Archiwum Językowe, 2019, nr 19, s. 205-224, (DOI: 10.15290/baj.2019.19.13).