Zarządzenie KJD w sprawie ustanowienia dni dziekańskich na Wydziale Neofilologii

Uprzejmie informujemy, że dni 3, 29 i 30 kwietnia 2024 roku są dniami dziekańskimi wolnym od
zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów organizowanych na Wydziale
Neofilologii.