Alcon Open Day dla studentów Wydziału Neofilologii - wtorek 18 kwietnia 11:30-13:30

Alcon Open Dayuprzejmie informujemy, że we wtorek 18 kwietnia br. w godzinach 11:30-13:30 w auli 0.410 odbędzie się otwarte spotkanie dla studentów WN z przedstawicielami firmy AlconPartnera Strategicznego Wydziału. W ramach umowy o Partnerstwie Strategicznym podjęta została decyzja o uruchomieniu programu WN UW x Alcon, którego celem jest umożliwienie osobom studiującym na naszym Wydzialepodjęcie pracy zarobkowej w firmie Alcon i zdobywanie praktycznych umiejętności, np. w działach HR, Finansów czy Obsługi Klienta. Praca dla firmy Alcon będzie się odbywała w ustalonym wymiarze godzinowym i nie będzie kolidować z zajęciami dydaktycznymi.Alcon Open Day będzie inaugurować to wspólne przedsięwzięcie.Harmonogram wydarzenia:

a.       Alcon company intro

b.       Omówienie działów i pracy przez poszczególnych prelegentów

c.       Omówienie procesu rekrutacji do firmy Alcon

d.       Omówienie procesu rekrutacji do projektu WN UWxAlcon

e.       Round table discussions (studenci będą mogli w formularzu rejestracyjnym zapisać się do konkretnego prelegenta)

f.        Odpowiedzi na pytania zadane wcześniej przez studentów w formularzu