BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA WYJAZDY ERASMUS+ 2024/2025

Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym (8 marca 2024 r.) dane osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazdy Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025 zostały wpisane do systemu USOS (zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami).

Do WTORKU 12 marca do godz. 23:59:59 wszystkie osoby wstępnie zakwalifikowane MAJĄ OBOWIĄZEK wypełnienia stosownych danych na swój temat w systemie USOS.

Prosimy o przestrzeganie wskazanych dat i godzin, ponieważ koordynatorka nie będzie mogła zaakceptować wyjazdów, jeżeli choć jedno z Państwa nie uzupełni swoich danych bądź ich nie zapisze, blokując w ten sposób proces rekrutacyjny dla wszystkich!

CO NALEŻY KONKRETNIE ZROBIĆ?

KROK 1: STUDENT/KA

W zakładce „wymiana studencka / wyjazdy / uzupełnij” student/ka wpisuje wszystkie brakujące dane. Musi odpowiedzieć na pytanie, czy uczestniczył/a już w programie Erasmus+. Jeśli tak, musi wykazać wszystkie wcześniejsze wyjazdy (na studia i praktyki). Jeśli osoba wyjeżdżała z UW, pojawia się tabela wyjazdów, które powinna skopiować do oświadczenia. Student/ka powinien/powinna też dopisać inne wyjazdy, które odbyły się w ramach programu Erasmus+ i nie zostały wykazane w tabeli (np. wyjazdy z innej uczelni itp.). UWAGA: W USOSweb wykryto błąd dotyczący niemożności złożenia oświadczenia o poprzednich wyjazdach w przypadku osób, które realizowały poprzednią mobilność na innej uczelni. Zmiana naprawiająca ten błąd czeka na instalację przez Dział Sieci Komputerowych. Osoby, które napotkają ten problem przed wgraniem oprogramowania naprawczego przez DSK, mogą wypełnić oświadczenia w instalacji USOSweb Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, gdzie aktualizacja została już wgrana https://usosweb.mimuw.edu.pl/ Loginy i hasła są takie same jak w innych instalacjach.

Student/ka musi też oświadczyć, na jakim poziomie zna język, w którym będzie studiował/a. W tym celu musi wskazać „język wiodący wyjazdu”. W rubryce tej wpisane są wszystkie języki i ich poziomy wynikające z umowy międzyinstytucjonalnej. W rubryce „Poziom języka” student/ka wskazuje poziom języka, który zna na etapie kwalifikacji. Następnie student/ka wyraża zgodę na zaproponowany wyjazd i jego warunki, wybierając przycisk „zapisz”.

WAŻNE: Na etapie kwalifikacji można teoretycznie znać język na poziomie niższym, niż wskazuje umowa międzyinstytucjonalna. Jednak przed wyjazdem do uczelni zagranicznej student/ka musi osiągnąć poziom znajomości języka zgodny z warunkami wskazanymi w umowie międzyinstytucjonalnej. Jeżeli student/ka nie będzie znał/a właściwego języka na odpowiednim poziomie, uczelnia zagraniczna może odmówić przyjęcia na studia.

KROK 2: STUDENT/KA

Przy okazji uzupełniania formularza w USOSie bardzo prosimy wszystkich Państwa o weryfikację swoich danych w systemie (czy zgadza się Państwa numer telefonu, adres e-mail itd.). To bardzo istotne, żeby informacje te były zaktualizowane, gdyż w najbliższym czasie za pośrednictwem systemu USOS będą wysyłane do Państwa ważne komunikaty wydawane przez BWZ UW.

KROK 3: KOORDYNATORKA

Do środy 13.03.2024 r. wypełnione przez Państwa w systemie formularze zostaną sprawdzone i zatwierdzone przez koordynatorkę ds. mobilności.

KROK 4: STUDENT/KA

Po wskazanym wyżej terminie (13.03) musi nastąpić KOLEJNY i OSTATNI KROK ze strony studenta/studentki: pobranie z konta USOS, wydrukowanie i podpisanie papierowego formularza "Zgłoszenie kandydata na wyjazd w roku akademickim 2024/2025".

UWAGA: Prosimy o wydrukowanie formularza w pełnej wersji (bez ukrywania opcji "miejsce na podpis i pieczątkę dziekana/kierownika"). Dostarczają Państwo formularze jedynie ze swoim podpisem.

Podpisany formularz należy wrzucić do skrzynki nr 46 dr Aleksandry Jackiewicz (ul. Dobra 55, 3 piętro, hol windowy/strefa relaksu B) w nieprzekraczalnym terminie do PONIEDZIAŁKU 18 marca 2024 r. do godz. 16:00.

NA TYM ETAPIE NASTĘPUJE ZAKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACYJNEGO.

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynatorka ds. mobilności

 

Warszawa, dn. 9.03.2024 r.