Cabo Verde na Iberystyce: spotkanie z Agatą Błoch

Zapraszamy na spotkanie z Agatą Błoch pt.

"Wyspy Zielonego Przylądka - raj kolonialnego imperium".

Spotkanie (w języku polskim) odbędzie się

12.04.2019 (piątek), g. 13:15, s.217 (ISIiI, Oboźna 8).

 

Agata Błoch - przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk przy współpracy z Uniwersytetem Nova w Lizbonie i Akademia Leona Koźmińskiego. Stypendystystka Preludium w ramach Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji Calouste Gulbenkiana. Członkini Brazylijskiego Stowarzyszenia Historyków. Współzałożycielka Fundacji Terra Brasilis. Współautorka 23 reportaży o Brazylii dla TVP. Obsługiwała Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro dla TVP Sport. 

Agata Błoch jest autorką książki Cabo Verde – Paraíso do Atlântico Colonial.