dyżur Pani dr Anny Działak-Szubińskiej

W najbliższym tygodniu dyżur Pani dr Anny Działak-Szubińskiej wyjątkowo odbędzie się w poniedziałek, dnia 27.01, w godzinach 11:15-12:00.